KıbrısManşetSağlıkSiyaset

Sosyal belediyecilik ve yerelden merkeze karar alma yönetimi

Sağlık her şeyin önünde diyoruz, peki bunu sağlayan sağlık ve belediye çalışanları her şeyin önünde mi tutuyoruz?


Bugünlerde en çok ihtiyacımız olan “Aidiyet Duygumuzu” geliştirmektir. Yani kendimizi yaşadığımız beldeye ait hissetmek, vatandaş olarak görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Vatandaşların daha çok empati kurarak tutum ve davranış sergilemesidir ve birbirimizi anlayabilmektir.

Pandemi döneminde tüm sağlık hizmetleri kadrolarında görevli ve Belediye hizmetlerinde aktif çalışan herkes halkın zihninde birer kahramandır. Çocuklarına gururla anlatacakları anlamlı çalışmalara imza koymuşlardır. İyi ki varsınız!

Sağlık her şeyin önünde diyoruz, peki bunu sağlayan sağlık ve belediye çalışanları her şeyin önünde mi tutuyoruz?

Pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik alanda daralma ve sonuçlarından biri olan sosyal refah seviyesinin düşmesi ile sosyal sorunlarda da artış yaşamaktayız.

Özellikle pandemi dönemi ile anlaşılmıştır ki; özellikle belediyelerin sağlık ve eğitim gibi önemli konularda karar sürecine dahil olma yönünde belediyelerin yetkileri artırılmalıdır.

“Yerelden Merkeze Karar Alma Yönetimi” üzerinde durulmalıdır. Merkezden karar alma yerine; beldedeki sorunları en iyi analiz edip, ihtiyaçlara göre sürdürülebilir çözüm bulabilecek kurumlar yerel yönetimlerdir.  Merkezi hükümetin mevcut yasaların günün ihtiyaçları doğrultusunda revize ederek, merkezi hükümet etkin denetim sistemi kurmalıdır.  Yerel yönetimler beldedeki sosyal paydaşlarla, işbirliğine dayalı katılımcılık temelinde sosyal yönetsel yapıyı kurmalı veya geliştirmelidir.

Katılımcılık beldedeki halk arasında birlikteliği ve aidiyet duygusunu geliştirecektir. Birliktelik başarıya ortak olmayı sağlayacak ve mutlu belde halkı yaratacaktır. Kısaca aidiyet duygumuz gelişecektir.

Belediye bütçelerinin, yetki ve sorumluluğun artması sonucu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışı artacaktır. Bunun sonucu beldelerdeki özellikle sosyal sorunlar azalacaktır. Hizmet kalitesi artacak ve hizmetten daha çok insan yararlanacaktır.

Sosyal sorunların azalması konusunda örnek sosyal belediyecilik çalışmaları incelendiğinde: Beldede yaşayanların refah düzeylerini arttırmakta, beldedeki sosyal denge korunmakta ve beldede yaşayan farklı kültürdeki kişiler arasında sosyal barışı ve adalet sağlanmakta, yerel ve bölgesel kalkınmaya destek olunmaktadır.

Merkezi hükümet belediyeleri maddi ve manevi desteklerini artırması gerekir. Çünkü, belediyeler halka en yakın ve etkin hizmet sunan yönetim birimidir. Sağlık, eğitim, spor, ortak yaşam yerleri, yaşlıların nitelikli zaman geçirmesi, özel gereksinimi olan bireylere aktif yaşam olanakları sunmak,  kültürel yaşam, istihdam, barınma, ulaşım ve aile danışmanlık gibi çok yönlü sosyal hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin bir ekosistem temelinde bütün olarak ele alınması ve daha çok insanın bu hizmetlerden yararlanması merkezi hükümetinde başarılı olmasını sağlayacaktır.

Ülkemizde bölgesel farklılıklar dolayısıyla ihtiyaçların da farklılaşması ve merkezi yönetimin tüm bölgelerin ihtiyaçlarını aynı anda tespit etmesi çok zordur. Bu zorluğun göstergesi de günümüzde yaşanılan hantal bürokrasiye edilgen karar alma yöntemini gösterebiliriz. Bu zorluklara karşın belediyeler, sosyal düzenin sağlanması ve sosyal sorunların çözümü için bölgesel kalkınmaya öncelik vermelidir.

Belediyeler hizmet sunumu aşamasında planlama yaparken; beldede yaşayan ve hareketli nüfusu dikkate almaktadırlar. Ancak, Merkezi hükümetin Belediye katkısı beldede yaşayan  nüfus sayımındaki vatandaş sayısına göre değil, beldede yaşayan hareketli nüfusa göre düzenlenmelidir.  Yeni yapılacak nüfus sayımı ve beldedeki hareketli nüfus- turist, öğrenci, iş dünyası  yoğunluğu dikkate alınmalıdır.

Belediyelerin sadece temizlik ve zaruri işleri yapan kurumlar olmadığını, halkın sosyal yönden refah seviyesini artıran, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişiminde önemli rolü olan kurumlar olduğunu düşünerek yazımı tamamlamak istiyorum.

Bu düşüncelerle, Belediyeler ve ilgili paydaşlarında görüşlerini almaya başladığım “İlçe Eğitim Kurulları”nın kurulması önerisi konusunda bilgileri derleyip sizlerle paylaşacağım.

Yorumlarınız için: [email protected]
Diğer Haberler

Başa dön tuşu